Nextdoor פתחה את הדלת למשתתפי האח הגדול – יחסי ציבור עיצוב

חברת Nextdoor עיצבה את דלת הכניסה של האח הגדול חברת Nextdoor, המתמחה בעיצוב וייצור של מערכות כניסה לבית ושל דלתות פנימיות, עצבה את דלת הכניסה ואת דלתות הפנים לתוכנית האח הגדול . נקסט דור תציג במהלך התוכנית את הקולקציה החדשה של הדלתות במסגרת בית האח הגדול. החברה השלימה התקנת מערך הדלתות בבית האח הגדול הכולל…