עו"ד שמעון סיבוני ימונה למנכ"ל איסתא נכסים ומלונות

עו"ד שמעון סיבוני ימונה למנכ"ל איסתא נכסים ומלונות חברת איסתא ליינס, חברת הנסיעות של הסטודנטים בישראל, הכריזה על כינוס אסיפה כללית שנועדה לתאריך 27 במאי, על מנת לאשר את תנאי העסקתו של עו"ד שמעון סיבוני, המכהן כיום כיו"ר דירקטוריון החברה, כמנכ"ל איסתא נכסים ומלונות ואת תנאי הכהונה של יקיר שגב, שיחליף את סיבוני בתפקיד יו"ר הדירקטוריון.…