יחסי ציבור וכתיבת הודעות לתקשורת

כיצד כותבים הודעת עיתונות? הודעה לעיתונות/הודעת יחסי ציבור הינה מסמך תקשורתי אודות חברה, ארגון עסקי או ציבורי שעיקרו חדשות ומידע אמין ומבוסס כתוב ומוגש (לכתבים/עורכים) כידיעה עיתונאית לכל דבר. כיצד כותבים הודעת עיתונות? כלל ראשון בכתיבת מידע חדשותי וידיעת יחסי ציבור מתייחס לפריסת העובדות המעניינות והחשובות ביותר במשפט הראשון או בשני המשפטים הראשונים. זאת כפתיח…