יחצנות ותיירות –

יחסי ציבור בענף התיירות: ענף התיירות הינו תחום רב עצמה כאשר בוחנים את מימדיו ומספר המועסקים בו והוא מחולק לשלוש מחלקות: תיירות פנים, תיירות נכנסת ותיירות יוצאת, כאשר כל מחלקה זקוקה לטיפול וליווי של משרד יחסי ציבור. הענף מהווה מרכיב מרכזי בהכנסותיה של המדינה ממנו אך יחד עם זאת, מדובר בתחום פגיע מאוד עקב מצבים…