אורי הלל

יחסי ציבור קטיף הנוריות. יחצנות רונן הלל