נינה פקרמן

ריקוד הניצחון של נינה פקרמן . יחסי ציבור ישראמן – רונן הלל יחסי ציבור