אוטופיה. אורי הלל

יחסי ציבור לפארק אוטופיה. רונן הלל