תרנגול לבן

יחסי ציבור לפארק אוטופיה .תרנגולים בתמונה