דוגמה לפעילות יחסי ציבור שעשינו לחברת אידאה ולג'לי ביילי