לרוב אנחנו מחפשים משהו שונה ויצירתי, משהו בשרות שירגיש לנו אחרת. מסוג ההמלצות שכותבים באהבה רבה ובטח כשגם מקבלים אותה מנגד.
לפני הכל יש לרונן וצוותו רצון, נכונות ומחוייבות כנה לדחוף קדימה ולשפר, וכשזה הבסיס לעבודה הדברים נראים אחרת. הגישה הזו תרמה לנו בצילוגרף ובחברת הבת להדגיש את החוזקות שלנו וליצור שיתופי פעולה פוריים.

דעתי האישית היא שלקוחות צריכים לרצות לעבוד איתך בגלל מה שאתה באמת ולא בגלל מה שאתה משדר,
ויחסי הציבור יכולים לא פעם לעוות. כאן באה לידי ביטוי היושרה של רונן וזו גישה שמתאימה לתפיסת העולם שלי.