לרונן הלל היקר, התרשמתי מאד ממסירותך ושקדנותך, גישתך לעבודה יצירתית ויסודית.
אני בטוח שתצליח בדרכך המקצועית