רונן הינו מאנשי יחסי הציבור המבינים תקשורת ומבינים את מערכת היחסים בין הפירמה והעיתונאים ויודע תמיד לייעץ ולהוביל את דרך הטיפול הנכונה, המתאימה.
אני ממליץ בשמחה על רונן לכל גוף הזקוק לשירותים בתחום יחסי הציבור והתקשורת גם על בסיס הבנתו את התחום ולא פחות מכך, בזכות יושרו וחריצותו."