חיים רוגטקה על קיר טיפוס

חיים רוגטקה מנכ"ל פארק אתגרים טופ94