ביגוד ספורט

סאקוני בתקשורת. עבודה יפה של רונן הלל יחסי ציבור