אייל לוין ודן פרויליך.מפרשיות 470. יחסי ציבור רונן הלל