נוי דריהן. אלופת עולם לנוער.

נוי דריהן. אלופת העולם לנוער