איילו לוין ודן פרויליך.מפרשיות 470. יחסי ציבור איגוד השייט – רונן הלל