קומקום של קרן קופל

רונן הלל יחסי ציבור עיצוב – נושא רטרו