דודו טסה במרכז שלוה. עם להקת בקצב השלוה

דודו טסה במרכז שלוה. עם להקת בקצב השלוה