עוזי דיין, עדי סופר-תאני וניר ברקת . במרכז שלוה בירושלים

עוזי דיין, עדי סופר-תאני וניר ברקת . במרכז שלוה בירושלים