מאיר לויה, מרק חינאווי, זיו קולנטרוב וגרי קולנטרוב