מינוי חדש בחברת קומביטאס.ידיעת משרד רונן הלל יחסי ציבור