מחיקת כתבות שליליות לשפים ומסעדתו. ניהול מוניטין זה רונן הלל