מרוץ סאקוני גבעתיים ה-4

רונן הלל יחסי ציבור. מרוץ סאקוני ה-4