מבצע חזרה לבית הספר עם סאקוני. רונן הלל יחסי ציבור