ישראל שניר מחלוצי גידול המושטים. ביקור בכנסיית הלחם והדגים