יחסי ציבור רונן הלל מציג חגורה לספורטאים, מטיילים -חגורות נוחות. יחסי ציבור ספורט