דגת הארץ, דוגמה לידיעת יחסי ציבור על השקת דגים קפואים. רונן הלל יחסי ציבור