קוראים בעיתון

יחסי ציבור וחדשות בעיתונות. רונן הלל מומחה לכתבות בתקשורת והכנסת הודעות לעיתונים הארציים