אין לנהוג בשום אופן לאחר צריכת אלכוהול ד"ר עאמר חוסיין