פמוטים בעיצוב ירושלים. רונן הלל יחסי ציבור צרכנות ועיצוב