לקוחותינו בטלוויזיה – חדר החדשות – משרד יחסי ציבור רונן הלל