אבי שויקי מנכ"ל מלון רמדה נתניה ומנכ"ל לשם גרופ עם הילה ארר מנהלת מלון רמדה נתניה