ניתי חסון וטל הררי. אלופי ישראל. מפרשיות 420. צילום בני תירוש