אינהרב מרווה מרושתת כמקור לאומגה 3 בתוספת קו-אנזים Q10