פורל

יחסי ציבור לחברת דגים -דגת הארץ. רונן הלל יחסי ציבור