דג ישראלי טרי

יחסי ציבור לדגת הארץ. מהסופרמרקט לצלחת שלך