עומר בר לב עם שי ראשוני ,איקה אברבנאל ויובל בראון

הקרנה של הסרט לרוץ חופשי. אירוע שכל ההכנסות לטובת עמותת פרס לחיים. רונן הלל יחי ציבור