אלי גידור

אלי גידור
אלי גדור מומחה לקמעונאות וסחר