חברים טובים שותים בירה ביחד

דוגמה לתמונה שמשקפת מיתוג אישי . בתמונה חברים שותים בירה ביחד ונהנים