רונן הלל . הכי טוב ביחסי ציבור

רונן הלל צטיינות ומצויינות ביחסי ציבור