יחסי ציבור לעסקים קטנים – הדרך לצמיחה

יחסי ציבור לעסקים קטנים –  הכלי היעיל ביותר לצמיחה נתוני שנאספו לאורך השנים מפרסומים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מצביעים על כך שבכל שנה נסגרים כ-40,000 עסקים בישראל ולעומת נפתחים חדשים, אבל רק 10 עד 20 אחוזים מצליחים לשרוד אחרי 5 שנים. במציאות הישראלית ניהול עסק קטן כגדול דורש השקעה רבה, תשלומים, אגרות, מיסים ועוד הוצאות…