חותמת הצלחה. רונן הלל יחסי ציבור

איך מודדים הצלחה ביחסי ציבור.הכירו את רונן הלל ואת מדד האפקטיביות שלו