אלי גידור - שינויים במודל הכלכלי של הקמעונאות

אלי גידור – שינויים במודל הכלכלי של הקמעונאות